شنبه 22 مرداد 1401-04:23
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: شنبه 13 مهر 1398 13:46

کارگاه‌های توانمندسازی ادارات داخلی حوزه پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی در مشهد

شماره گزارش: 958832