جمعه 31 شهریور 1402-23:08
نام عکاس: حسینیان
زمان انتشار: چهارشنبه 2 فروردین 1402 11:14

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان نوروزی ابرکوه

مدیرکل آموزش و پرورش استان به منظور بررسی وضعیت مسافران نوروزی از ستاد اسکان ابرکوه بازدید کرد.

شماره گزارش: 1358006