شنبه 22 مرداد 1401-05:25
نام عکاس: دانش‌آموز، نازنین زهرا افراه
زمان انتشار: سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 21:17

بازدید و نظارت مسئولان رودهن از بازار سطح شهر رودهن

بازدید و نظارت فرماندار شهرستان دماوند، امام جمعه رودهن و‌ دیگر مسئولان از بازار سطح شهر رودهن جهت کنترل انجام شد.

شماره گزارش: 1279924