دوشنبه 17 مرداد 1401-23:47
نام عکاس: آیلین شفیعی
زمان انتشار: دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 16:03

برگزاری اردوی ۲ هزار نفره دانش‌آموز پیشتاز سازمان دانش‌آموزی مرودشت

اردوی ۲ هزار نفره دانش‌آموز پیشتاز سازمان دانش‌آموزی مرودشت، در دو مرحله ویژه دانش‌آموزان پیشتاز پسر و دختر به صورت جداگانه در اردوگاه دانش‌آموزی سیوند شهرستان مرودشت برگزار شد.

شماره گزارش: 1279557