شنبه 29 مرداد 1401-01:00
نام عکاس: مریم دهقانی
زمان انتشار: یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 23:12

بهره‌برداری از بیمارستان افضلیان نائین در یکسال آینده

از بیمارستان افضلیان نائین در یکسال آینده بهره‌برداری می‌شود.

شماره گزارش: 1279273