شنبه 7 خرداد 1401-20:53
نام عکاس: رضا ریحانی _ ابوالفضل مودب _ مجتبی صاحب زمانی
زمان انتشار: یکشنبه 30 آبان 1400 22:57

بررسی نماینده مردم کاشمر از بررسی مشکلات تیم والیبال نشسته بانوان شهرستان

بازدید نماینده مردمی شهرستان کاشمر از بررسی مشکلات تیم والیبال نشسته بانوان

شماره گزارش: 1232860