یکشنبه 1 خرداد 1401-06:28
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: یکشنبه 23 آبان 1400 11:24

جلسه هماهنگی برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس خراسان رضوی

جلسه هماهنگی برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس خراسان رضوی صبح امروز برگزار شد.

شماره گزارش: 1230823