دوشنبه 15 آذر 1400-17:40
نام عکاس: سبحان زاهدی
زمان انتشار: چهارشنبه 31 شهریور 1400 19:42

تقدیر از دانش‌آموزان مدرسه شهید بهشتی رودهن

مراسم تقدیر از دانش‌آموزان برتر مدرسه استعداد درخشان شهید بهشتی رودهن در سال تحصیلی 1400-1399برگزارشد.