شنبه 6 آذر 1400-12:45
نام عکاس: تهران
زمان انتشار: یکشنبه 28 شهریور 1400 13:25

برگزاری کارگاه‌های ترکیبی حضوری و مجازی برای معلمان جدیدالورود ابتدایی منطقه 7

گروه‌های آموزش ابتدایی منطقه 7 تهران، با تشکیل گروه‌های پایه‌ای در شبکه شاد به آموزش مجازی معلمان ماده 28 و همکاران جدیدالورد اقدام کرده است. در این جلسات همکاران مدرس ضمن ارائه مرور سال گذشته هر پایه، مباحثی از قبیل فنون تدریس، ارزشیابی کیفی توصیفی و دروس هر پایه ای را با همکاران مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد.

شماره گزارش: 1216044