شنبه 22 خرداد 1400-19:51
نام عکاس: زهرااسماعیلی
زمان انتشار: دوشنبه 23 فروردین 1400 21:16

افتتاح پروژه‌‌های ورزشی شهرستان قرچک

پروژه‌های ورزشی در راستای تقویت زیرساخت‌های ورزشی در مدارس آموزش و پرورش قرچک افتتاح شد.