شنبه 1 آبان 1400-15:35
نام عکاس:
زمان انتشار: شنبه 7 فروردین 1400 17:25

تلاش بی قفه کادر درمان مرکز بهداشت شهرستان کارون

تلاش شبانه روزی و بی وقفه کادر درمان و کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کارون در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا لحظه‌ای متوقف نشده است .