یکشنبه 29 فروردین 1400-00:52
نام عکاس: سجاد شماخته
زمان انتشار: شنبه 4 بهمن 1399 14:03

نخستین روز دوره آموزش خبرنگاران دختر پانا خوزستان

نخستین روز دوره آموزش خبرنگاران دختر پانا خوزستان با موضوع خبرنویسی با حضور ده نفر از دختران خبرنگار در محل سازمان دانش آموزی استان خوزستان برگزار شد. این دوره که سه روز به طول می انجاماد در برگیرنده دوره های گزارش نویسی و مصاحبه نیز می باشد.