شنبه 22 خرداد 1400-21:17
نام عکاس: فرزاد آسوده
زمان انتشار: جمعه 21 شهریور 1399 09:55

نخستین دوره آموزش مقدماتی خبرنگاری به همت بسیج رسانه در سالن شهید شهابیان کاشمر

نخستین دوره آموزش مقدماتی خبرنگاری به همت بسیج رسانه در سالن شهید شهابیان کانون لقمان کاشمر برگزار شد.