یکشنبه 10 مرداد 1400-01:16
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: شنبه 31 خرداد 1399 08:33

نمایشگاه برترین دین، بهترین مذهب مسجد امام صادق(ع) شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی