امروز: یکشنبه 9 آذر 1399 - 13:41 تبلیغات

معاون هماهنگی و نظارت اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور

برگزاری همایش نخبگان فرهنگی، ورزشی و هنری اسلامشهر

اسلامشهر(پانا) - همایش نخبگان فرهنگی، ورزشی و هنری اسلامشهر با حضور معاون هماهنگی و نظارت اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور،مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور جوانان،معاون صنایع دستی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی،مدیر کل مشارکت های اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و فرماندار اسلامشهر در سالن همایش های فرمانداری منطقه برگزار شد.

همایش نخبگان فرهنگی، ورزشی و هنری شهرستان اسلامشهر

همایش نخبگان فرهنگی، ورزشی و هنری اسلامشهر با حضور علیخانی، معاون هماهنگی و نظارت اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهوری، باکری ،مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور جوانان،محمودیان،معاون صنایع دستی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی،سالک ،مدیر کل مشارکت های اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و فرماندار اسلامشهر در سان همایش های فرمانداری منطقه برگزارشد.