امروز: دوشنبه 25 شهریور 1398 - 20:51 تبلیغات

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان

تکریم و معارفه و جابجایی در پست های اداری اداره کل آموزش و پرورش گلستان

گرگان(پانا)- از زحمات معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی و پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان، تکریم و تجلیل به عمل آمد و چندین نیروی اداری در پست های مختلف جابجا گردیدند.