امروز: سه شنبه 4 تیر 1398 - 11:58 تبلیغات

محمد پورداود

محافل انس با قرآن کریم منطبق با ساحت عبادی، اعتقادی و اخلاقی سند تحول بنیادین است

همدان (پانا) - مدیرکل آموزش و پرورش استان در محفل انس با قرآن دانش‌آموزان دبیرستان شریف منطقه سامن نزول قرآن را همراه با برکت بیان کرد و نزول آن را به گونه ای دانست که نه انتقالش به پیامبر یک انتقال ساده اطلاعات بوده و نه پیامبر اکرم (ص) تصرف شخصی در آن کرده است.

کرامت معلمان راهبرد جامعه و رسالت همگانی است

همدان (پانا) - مدیرکل آموزش و پرورش استان در مراسم بزرگداشت مقام معلم، کسب علم و دانش از یکسو و تعالی روح و کمال انسانی از سوی دیگر را به عنوان دو عنصر بنیادین تعلیم و تربیت که آیات قرآن کریم بر آن ها تأکید کرده است، معرفی کرد.

عرفان از ابعاد مهم شخصیت امام خمینی (ره)

همدان (پانا) - مدیرکل آموزش و پرورش استان در نشست "عشق و محبت از دیدگاه عارفان مسلمان" که در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، با اشاره به ابعاد گوناگون شخصیت حضرت امام خمینی (ره)، امام راحل را یک شخصیت بزرگ پیشتاز نه تنها در مراحل علمی دانست بلکه او را در حوزه های اجتماعی و سیاسی نیز یک فرد آگاه به مسایل زمان و آشنا به درد و درمان عنوان کرد.