امروز: دوشنبه 25 آذر 1398 - 14:27 تبلیغات

فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی:هاشمی رفسنجانی فرمانده صلح بود نه جنگ

فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت:همان طور که یکی از افراد اعلام کرد که آقای هاشمی در جنگ مسئولیت جدی نداشت و فرمانده جنگ نبود، می گویم که بله؛ آقای هاشمی فرمانده صلح بود و برای صلح به جبهه می رفت، با امام صحبت می کرد و با نظامیان جلسه می گذاشت که صلح را به مردم ایران باز گرداند.