امروز: دوشنبه 11 مرداد 1400 - 07:27 تبلیغات

ضرورت ادغام حاشیه در متن

ضرورت ادغام حاشیه‌ در متن

از چند سال پیش پنج موضوع اجتماعی به‌عنوان مسائل محوری و با اولویت بالای جامعه ایران تعیین و قرار بود که برای آنها فکری شود.