امروز: یکشنبه 18 خرداد 1399 - 05:24 تبلیغات

ضرورت ادغام حاشیه در متن

ضرورت ادغام حاشیه‌ در متن

از چند سال پیش پنج موضوع اجتماعی به‌عنوان مسائل محوری و با اولویت بالای جامعه ایران تعیین و قرار بود که برای آنها فکری شود.