امروز: چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 02:51 تبلیغات

صادق حسینی

تشنج در مجلس بعد از نطق جنجالی صادقی

تهران (پانا) – بعد از نطق محمود صادقی نماینده مردم تهران برخی از نمایندگان در صدد واکنش در برابر وی برآمدند که منجر به ایجاد تشنج در بهارستان شد.