امروز: دوشنبه 22 مهر 1398 - 19:34 تبلیغات

سومین همایش مدیران اردوگاه ها

برنامه ششم اجازه داده تا فضاهای پرورشی را به سمت مهارت‌محوری تغییر کاربری دهیم

تهران (پانا) - مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضای پرورشی به برنامه ششم اشاره کرد که به ما اجازه داده تا فضاهای پرورشی را تغییر کاربری دهیم تا دانش‌آموزانی که مهارت یاد می‌گیرند، این مهارت را وارد بازار اقتصادی کنند.