امروز: دوشنبه 29 دی 1399 - 15:09 تبلیغات

سفرهای گردشی-تفریحی

تیشه پروانه‌ها به ذخایر گردشگری

تهران (پانا) - روستاهای اطراف شهرهای بزرگ به‌عنوان ذخایر گردشگری این مناطق در معرض شدیدترین تغییر کاربری به نفع خواص قرار گرفته است.