امروز: شنبه 29 شهریور 1399 - 13:23 تبلیغات

رییس اداره آموزش دوره دوم متوسطه  نظری شهر تهران

جهانشاهی: استفاده از نیروهای غیرهمجنس در مدارس همچنان ممنوع است

تهران (پانا) - سعید جهانشاهی، رییس اداره آموزش دوره دوم متوسطه  نظری شهر تهران، درجلسه کارشناس مسئولان دوره دوم متوسطه نظری مناطق 19 گانه شهر تهران پاسخ گویی به موقع و رضایت ذینفعان را اولویت اصلی دوره دوم متوسطه نظری اعلام کرد.