امروز: جمعه 22 آذر 1398 - 17:22 تبلیغات

حقوقدان- استاد دانشگاه

نمایندگان خانه‌ملت در معرض اتهام!

متاسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر جامعه ایرانی با مطالب و اظهاراتی از طرف جناح‌ها نسبت به یکدیگر مواجه بوده که در عرف سیاسی و اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان نه تنها پسندیده نیست بلکه مذموم و مطرود بوده و اصولا خلاف رویه یک سیاستمدار یا مسئول نهادهای عمومی تلقی می‌شود.

عدالت جنسیتی برای مادران ایرانی

برای حل این معضل به‌ویژه مقطعی که ازدواج‌ها رسمی نبود و شرعی انجام می‌شد و پدر خارجی بدون اخذ شناسنامه برای طفل، فوت می‌کرد یا همسر ایرانی خود را طلاق می‌داد و بعضا فرزندان همسر خود را رها می‌کرد و به کشور خود برمی‌گشت، بحران فرزندان خارجی فاقد شناسنامه و فاقد هویت ظهور و بروز نمود و به تدریج مشاهد گردیده که با افزایش تعداد این فرزندان ما با ده‌ها هزار نفر کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی مواجه شدیم.

آیا اشتغال بازنشسته جرم است؟

در راستای یک سیاست مدیریتی نوین از حدود یک قرن پیش به این طرف، برای شروع تصدی یک منصب اداری و نهایتا خدمتگزاری در طی چندین سال و رسیدن به سنی که هم به منظور استفاده از نیروی جوان و هم برای ایجاد فرصتی به منظور استراحت و آرامش، در اکثر جوامع دنیا با اندکی تغییر سنی به عنوان سن بازنشستگی پذیرفته شده است که بعد از آن با تعیین یک مقرری، فرد شاغل به افتخار بازنشستگی نائل بیاید.

مجمع تشخیص؛ رویکرد قابل دفاع

داستان سپنتا نیکنام در نظام مدیریتی ما حکایت از اتخاذ تصمیماتی دارد که نتایج آن در مواردی باعث تحمیل هزینه به مردم، کشور و حاکمیت می‌شود. آقای سپنتا نیکنام مانند بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای شوراها در اجرای قانونی عضو شورای شهر یزد می‌شود که شورای محترم نگهبان آن را حدود دو دهه قبل تایید کرده است. باید دید آیا بعد از تایید، شورای محترم نگهبان می‌تواند مجدد ورود کند و آیا این ورود توجیه و مستمسک قانونی دارد؟

رهنمودهای امیدوارانه در دستگاه‌قضا

اظهارات ریاست قوه قضائیه درخصوص مسائل مختلف نوعی واکنش متفاوت و در عین حال تاکید بر مواضع قطعی ایشان در ارتباط با امور مشابه می‌باشد. در این گفتمان که در هفته قوه قضائیه و در همایشی متعاقب التهاب اقتصادی و اجتماعی که بازتاب و تجلی آن در برخی اعتراضات حول محور مسائل اقتصادی بود، آنچنان که دیدیم روسای مختلف سه قوه هر یک از منظر وظایف محوله و طبق معمول با گذری به امور عمومی سعی نمودند که ضمن تألیف قلوب و جلب افکار مطالبی را تفهیم نمایند که براساس آن، مشکلات و چالش‌های اقتصادی اجتماعی را باید با کمک مردم مدیریت کرد و مسیر حرکت سه قوه با عنایت به طبیعت وظایف محوله نیز چنین است.