امروز: دوشنبه 1 مهر 1398 - 06:30 تبلیغات

بیست و یکمین دوره

بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در بیش از 3 هزار آموزشگاه شهرستانهای استان تهران برگزار خواهد شد

تهران (پانا) - بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی با هدف بهره مندی از توانمندی و تقویت روحیه خودباوری و مسئولیت پذیری دانش آموزان روز سه شنبه اول آبانماه1397 همزمان با سراسر کشور در مدارس شهرستان های تهران برگزار خواهد شد.