امروز: دوشنبه 25 شهریور 1398 - 20:40 تبلیغات

اداره آموزش و پرورش منطقه15

حسینی: تکریم ارباب رجوع در انجام امور اداری و ثبت نام ها ضروری است

تهران (پانا) - سیدولی حسینی مدیر آموزش وپرورش منطقه در دفترمعاونت های منطقه و سایرکارکنان دوایر داخلی حضور یافت و با توجه به فصل ثبت نام و تعداد زیاد مراجعه کنندگان به منطقه درخصوص نحوه برخورد و تکریم ارباب رجوع نکاتی را یادآورشد.