امروز: دوشنبه 22 مهر 1398 - 18:48 تبلیغات

احمد دربندی

بیان اخبار استانی،ویژگی اصلی نشریات خراسان جنوبی

بیرجند (پانا) - مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نشریات خراسان جنوبی تفاوت و تمایزی نسبت به سایر نشریات بقیه استان ها دارند و آن این است که نشریات خراسان جنوبی ،اخبار محلی و استانی را در اولویت کار خود قرار داده اند.