امروز: دوشنبه 22 مهر 1398 - 20:10 تبلیغات

 اروی تفریحی دانش اموزان سربیشه و مود

اردوی تفریحی - آموزشی دانش آموزان شهر سربیشه و مود

اردوی تفریحی آموزشی دانش آموزان شرکت کننده در پایگاه های اوقات فراغت آموزش و پرورش در شهر سربیشه و مود برگزار شد . دانش اموزان از کارخانه اکسید منیزیم فردوس ، مناق حفاظت شده محیط زیست و منطقه گردشگری اب ترش بازدید کردند