امروز: شنبه 27 بهمن 1397 - 16:34 تبلیغات

تمرینی برای شب‌چله

تهران (پانا) - رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ معتقد است: خانواده ها تمرین کنند تا در شب چله فارغ از فضای مجازی، ابزار وتکنولوژی را کنار نهاده و در این شب بر ابزار سنتی تعامل وگفتگو و دور هم بودن را تمرین کنیم.

همه عناوین حج و گردشگری