چهارشنبه 20 آذر 1398-13:08
نام عکاس: محمدصادق درخشی
زمان انتشار: چهارشنبه 20 شهریور 1398 12:36

پذیرایی عزاداران حسینی در استان یزد