یکشنبه 4 اسفند 1398-04:48
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: چهارشنبه 20 شهریور 1398 09:45

عاشورای حسینی در شهرستان خوسف خراسان جنوبی

شماره گزارش: 953079

کلمات کلیدی: عاشورا خوسف