سه شنبه 26 شهریور 1398-17:23
نام عکاس: لعیا جبلی
زمان انتشار: سه‌شنبه 19 شهریور 1398 18:50

عاشورای حسینی در میدان تجریش

شماره گزارش: 953015