چهارشنبه 30 مرداد 1398-07:06
نام عکاس: فهیمه عبدلخانی
زمان انتشار: شنبه 19 مرداد 1398 10:26

دومین روز حضور پیشتازان دخترخوزستانی در اردوی ملی تهران امرداد ۹۸

پیشتازان دختر خوزستان که در اردوی ملی تهران بسر می برند در دومین روز حضور خود توانستند دو نشان افتخار دیگر را کسب کنند.