دوشنبه 18 آذر 1398-19:49
نام عکاس: سیدمحمدعلی سجادی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 20 تیر 1398 15:05

بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از پروژه‌های نیمه تمام آموزش و پرورش

بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از پروژه های نیمه تمام آموزش و پرورش

شماره گزارش: 928210