شنبه 27 مهر 1398-19:11
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: چهارشنبه 5 تیر 1398 14:34

جلسه هیئت دولت

جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه 5 تیر برگزار شد.

شماره گزارش: 924575