دوشنبه 22 مهر 1398-19:52
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: دوشنبه 3 تیر 1398 13:11

عملیات برداشتن پل گیشا

شماره گزارش: 923988