سه شنبه 25 تیر 1398-13:00
نام عکاس: حسین پاریاس
زمان انتشار: یکشنبه 26 خرداد 1398 13:30

نشست خبری طرح «ایران، سرزمین جواهر»

شماره گزارش: 921935