سه شنبه 19 آذر 1398-17:30
نام عکاس: حسین پیله ور
زمان انتشار: یکشنبه 26 خرداد 1398 12:20

یک روز درکتاب فروشی کتاب شهر ایران

یک روز در کتاب فروشی شهر ایران در شهرستان بیرجند با حضور مردم شهرستان بیرجند

شماره گزارش: 921882