چهارشنبه 30 مرداد 1398-06:07
نام عکاس: فاطمه زندی
زمان انتشار: شنبه 25 خرداد 1398 10:00

شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی

شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان برگزار شد.

شماره گزارش: 921512