یکشنبه 17 آذر 1398-17:24
نام عکاس: فاطمه زندی
زمان انتشار: شنبه 25 خرداد 1398 10:00

شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی

شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان برگزار شد.

شماره گزارش: 921512