سه شنبه 26 شهریور 1398-09:47
نام عکاس: محمدرضاامیرآبادی
زمان انتشار: دوشنبه 20 خرداد 1398 11:18

بهره برداری از چهارمین زمین چمن مصنوعی بیرجند

با مشارکت سرپرستی بیمه معلم خراسان جنوبی، زمین چمن مصنوعی دبستان شاهد شهید رحیمی بیرجند احداث و به بهره برداری رسید.

شماره گزارش: 920406