یکشنبه 31 شهریور 1398-13:27
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 11:14

نشست کمیته اجرایی بسیج دانش آموزی استان بوشهر

نشست کمیته اجرایی بسیج دانش آموزی استان بوشهر با موضوع برگزاری اردوهای تابستانی طرح شهید بهنام محمدی