دوشنبه 22 مهر 1398-12:51
نام عکاس: مرتضی فرضی
زمان انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 09:49

نمایش «همین امشب« در تبریز

نمایش «همین امشب« به کارگردانی و بازیگری سیامک افسایی و زیبا فرج اللهی در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه می رود.

شماره گزارش: 915854