شنبه 4 خرداد 1398-12:30
نام عکاس: محمد آذین
زمان انتشار: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 15:48

افتتاح کارگاه جهت یابی و نجوم

شماره گزارش: 915273