یکشنبه 27 مرداد 1398-15:14
نام عکاس: زهرا علی هاشمی
زمان انتشار: دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 13:34

نشست اعضای مجامع دانش‌آموزان و مربیان پیشتاز شهر تهران

–جلسه اعضای مجامع دانش‌آموزان و مربیان پیشتاز شهر تهران با حضور باستانی، رئیس سازمان دانش‌آموزی تهران و معاونان سازمان و مربیان و دانش‌آموزان عضو هیات رئیسه در محل سازمان دانش‌آموزی تشکیل شد.