یکشنبه 5 خرداد 1398-15:57
نام عکاس:
زمان انتشار: یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 10:28

ارسال کمک 11 میلیارد ریالی فرهنگیان کرمان به حمیدیه

کمک 11 میلیارد ریالی فرهنگیان، دانش آموزان و اولیائ دانش آموزان کرمان به حمیدیه خوزستان ارسال شد.

شماره گزارش: 912326