چهارشنبه 26 تیر 1398-16:55
نام عکاس: فاطمه قدم زاده
زمان انتشار: دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 00:06

جشن بزرگ عصر ظهوردر اسلامشهر

جشن بزرگ عصر ظهوربا همکاری سازمان تبلیغات و شهرداری اسلامشهردر سالن ورزشگاه امام خمینی(ره) منطقه برگزارشد.

شماره گزارش: 909113