دوشنبه 3 تیر 1398-17:02
نام عکاس: پانا
زمان انتشار: شنبه 24 فروردین 1398 10:01

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از استان لرستان

تهران(پانا) -هیئت اعزامی آموزش و پرورش شهر تهران به سرپرستی فولادوند، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، از استان لرستان بازدید کردند.