یکشنبه 1 اردیبهشت 1398-11:01
نام عکاس: علی‌رضا اصغرزاده
زمان انتشار: چهارشنبه 21 فروردین 1398 20:25

آیین اولین نشاء مکانیزه برنج کشور در روستای باقرتنگه بابلسر

شماره گزارش: 906646

کلمات کلیدی: کشت مکانیزه برنج