چهارشنبه 29 خرداد 1398-23:19
نام عکاس: مهدیه شیرویی
زمان انتشار: شنبه 24 فروردین 1398 10:26

مرگ تدریجی مازندران

تغییر کاربری تدریجی زمین‌های کشاورزی به ویلا و ساختمان‌های بلند‌مرتبه، باعث از بین رفتن طبیعت مازندران، زمین‌های زراعی و بیکاری کشاورزان می شود.