دوشنبه 3 تیر 1398-20:59
نام عکاس: امیرحسین ملازاده
زمان انتشار: یکشنبه 18 فروردین 1398 08:22

استقبال مردم از پرآبی دریاچه ارومیه

با پرآب شدن دریاچه ارومیه، مردم و گردشگران مشغول تفریح در کنار این دریاچه هستند.